Välkommen till Medicinteknisk apparatur i hemmet

Välkommen till Medicinteknisk apparatur i hemmet

Medicinteknisk apparatur i hemmet är en länsövergripande hjälpmedelsverksamhet för personer som har behov av medicinteknisk apparatur i hemmiljö.

Viktig information till förskrivare

På grund av rådande situation angående coronaviruset Covid-19 har våra leverantörer svårt att leverera hjälpmedel till MAH i den mängd som efterfrågas.

Vi vill därför uppmana er förskrivare att begränsa era förskrivningar av andningshjälpmedel för att säkerställa att patienter med akuta besvär får sina behov tillgodosedda. De hjälpmedel som avses är ventilatorer, syrgaskoncentratorer, inhalatorer, hostmaskiner och slemsugar.

Vi vill även att ni undviker att förskriva dubbla hjälpmedel i den mån det är möjligt.

När en patients behov upphör, önskar vi att hjälpmedlen återlämnas snarast möjligt till MAH.

Fyra personer med munskydd

Viktig information till våra patienter

Vi vill uppmana dig som inte är i akut behov av service att avvakta med att besöka MAH.

Service

Om ditt behov av teknisk service inte kan vänta, vill vi att du bokar en tid via 1177.se eller genom att ringa, tel. 08- 123 675 00, knappval 4 (teknisk service).

Köp av tillbehör

Vid behov av tillbehör såsom slangar, filter och maskdelar, kontakta oss, så postar vi tillbehören hem till dig.

Väntrum

Vi släpper in max fem personer samtidigt i vårt väntrum i ett försök att minska smittspridningen. Besökare ombeds ringa på dörrklockan och vänta på sin tur, utanför entrén.

Munskydd vid besök

Alla patienter och medföljande ska bära munskydd under hela besöket hos oss. Det är bra att bära munskydd redan när du kommer. Om du inte har något munskydd får du ett av oss. Barn under 16 år undantas.

Besök inte mottagningen om du har feber, hosta, snuva eller halsont.

 

Diabeteshjälpmedel - Uttag nya sensorer eller sändare

Så här gör du

Beställ uttag av nya sensorer eller sändare genom att logga in på 1177.se. Om detta inte är möjligt kan du även ringa in din beställning på telefonnummer 08–123 675 00 under våra ordinarie öppettider.

Beställningsformulär borttaget

Tidigare har du även haft möjlighet att beställa uttag av sensorer och sändare via MAH:s hemsida. Detta beställningsformulär är borttaget sedan 28 februari. 

Autogiro

Nu kan du betala för din CPAP via autogiro.

Betala via faktura

Om du som patient vet vilken CPAP-mask du behöver kan du få den hemskickad och därefter betala via faktura.

Beställ via vår kundtjänst på telefonnummer: 08-123 675 00.

Telefonist

För dig med förbrukningshjälpmedel i sortimenten diabetes, förband, sjukvård, inkontinens, kompression och näring

För dig med kommunikations-, kognitions-, syn- eller hörselhjälpmedel

För dig med gånghjälpmedel, rullstolar, elrullstolar eller hygienhjälpmedel

Sveriges viktigaste jobb väntar på dig

Välkommen till oss på hjälpmedelsverksamheterna!